Felanmälan

OBS! Tänk på att din bostadsadress och lägenhetsnummer inte är samma sak när ni gör en felanmälan. Lägenhetsnummer hittar ni på eran avgift/hyres-avi.
Det står under ”Objekt” på avin ( xx-xxxx-x-35-x ).
Det ska även sitta en skylt utanpå ytterdörren med lägenhetsnummer.

Felanmälan
Hyresgäster  ska göra felanmälan via telefon 010-442 24 24 till HSB under kontorstid eller via  HSB:s hemsida www.hsb.se/goteborg .

Bostadsrättsinnehavare kan göra felanmälan till HSB och få hjälp med förslag till åtgärd samt vem som kan utföra åtgärden. Alla kostnader i samband med detta  får dock bostadsrättsinnehavaren själv stå för. Alternativet är att kontakta en egen hantverkare direkt.

Vid akuta fall efter kontorstid kontakta Securitas 010-470 55 98. Obs! Detta gäller akuta fall där du själv inte löser problemet.

Saneringsavtal och husbocksförsäkring
Vid skada görs anmälan direkt till Nomor AB via http://www.nomor.se/skadeanmalan  Telefon 0200-27 10 10 kundtjänst: http://www.nomor.se/kundtjanst  Ange vårt organisationsnummer 769617-0120 vid anmälan.

Störningsjouren
Vid eventuella störningar i ditt boende, prata först med den som stör och därefter med styrelsen om ni inte löst det själva. Vid akuta fall kontakta Securitas Trygghetsjour på Tel. 010-470 53 00.

Vattenskador
Om du har frågor kring vattenskador, läs bifogad fil/länk
Vägledning för hantering av vattenskador HSB