Ny avfallshantering

Ny avfallshantering från och med slutet av januari 2016

Som ett led i att minska hushållens miljöpåverkan har Kungälvs kommun valt att ändra avfallshanteringen inom kommunen. Detta innebär att matavfall och annat biologiskt nedbrytbart material, som kan användas till att framställa biogas och biogödsel, framöver kommer att samlas in i separata kärl.

För att även vår bostadsrättsförening ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle kommer kommunens nya avfallshantering även att gälla för oss. Kommunen har ännu inte lämnat vilket datum som de nya rutinerna kommer att gälla för oss, men tidsplanen är att det ska ske under januari månad 2016.

Om vi även fortsättningsvis väljer att ha så kallade blandade avfallskärl kommer vi att få en betydligt högre kostnad för avfallshanteringen.

För dig som boende i vår bostadsrättsförening innebär detta att du framöver ska särskilja matavfall och annat biologiskt nedbrytbart avfall som kan användas till att framställa biogas och biogödsel. Avfallet ska läggas i separata papperspåsar (kommer att delas ut till samtliga hushåll i föreningen).

Informationsfoldrar från Kungälvs kommun kommer att delas ut i samtliga brevlådor. Där finns det mer utförlig information om syftet med den nya avfallshanteringen och hur det kommer att gå till i praktiken.

Eventuella frågor om de nya rutinerna för vår avfallshantering kan ställas antingen till styrelsen eller till Kungälvs kommun.

Med vänliga hälsningar Styrelsen