Årsstämman den 8 juni

På årsstämman den 8 juni beslutade stämman att anta nya stadgar. De nya stadgarna kommer att läggas ut på hemsidan. För dig som medlem innebär de nya stadgarna inte någon större ändring. Stadgarna som nu har antagits är de som tidigare har delats ut till samtliga boende vid två tillfällen under våren.

Det valdes även en ny styrelse vid stämman. Information om och kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan.

Vänd dig till styrelsen om du har några frågor.

Extra föreningsstämman den 3 april 2017

På den extra föreningsstämman den 3 april 2017 röstade minst hälften av de röstande för att förslaget till nya stadgar ska antas. De nya stadgarna börjar att gälla under förutsättning att minst två tredjedelar på nästkommande föreningsstämma röstar för dem.