2013-06-14 Byte av sand

14/6 byttes sanden ut i sandlådor och runt gungställningar.